Kool Algusest tänasesse
   Algusest tänasesse
   Kooli sümboolika
   Sündmused

Nuia Lastemuusikakool avas uksed 1975.aasta septembris. Algatus selleks tuli tollaselt Nuia EPT a/ü esimehelt Tõnis Riisilt. Ruumid leiti Tartu mnt.31 asuvasse majja (praegunegi asukoht), kuhu anti elamispind ka kooli tööle asunud õpetajatele. Järgmisel aastal laienes pind samas asuva hoovimaja arvel. Tööd alustati 70 õpilase ja kuue õpetajaga neljal erialal: klaver, viiul, akordion ja puhkpill.,1976.aastal lisandus kitarriõpetus, mis pikemate vaheaegadega jätkub tänaseni. 1982. aastal loodi levimuusika osakond, mis töötas mitu aastat. 1984. aastal avati kandle eriala. Võimalus lisapillina löökriistu õppida loodi alles käesoleval aastatuhandel.

 Alates kooli loomisest juhtis seda 15 aastat direktor Elga Ainsalu. Õpetajatena asusid tööle Vello Ainsalu, Ivi Harju, Merike Rüdiger, Reet Kivilaan ja Eiki Enno. 1992.aastast alates juhib kooli Tiia Parmo

Vastavalt muutustele ühiskonnas ( muutused administratiivses jaotuses) muutus 1993.a. kooli nimi.

Mõnevõrra keeruliseks kujunes koolile õppeaasta 1992/93, mil tekkis oht kaotada oma maja. Kui olukord näis lootusetu, tuli abi hea nõu näol lapsevanematelt. Asutati Karksi- Nuia Muusikakooli Fond ( nüüdseks ümber nimetatud sihtasutuseks) - eesmärgiga kindlustada kooli ainelist baasi.

Fondi nõukogu esimese esimehena tegi suurt ja tänuväärset tööd Urmas Leppik. Kõige pingelisematel aegadel toetasid kooli ettevõtmisi ka lapsevanemad Ene ja Arne Tae ning Pille ja Valdur Ong. 
Eriline tänu kuulub Richo  Zieminskile ja tema sõpradele Saksamaalt, kelle abiga õnnestus koolil säilitada oma maja ja kes pikema aja kestel hoolitsesid kooli majandusliku heaolu eest.

Oluline abi saabus  Rootsist ja Soomest.

Suure panuse sihtasutuse  töösse on andnud oma kooli töötajad- õpetajad Ringa Vaiksaar, Merike Rüdiger ja Pille Bergmann. Praktilise abiga on alati toetanud Valve Rõigas ja Kersti Nurk.

Kogutud vahenditega on ehitatud kooli juurdeehitus, värvitud kaks hoonet ja vahetatud välja nende katus,  ehitatud ümber osa peahoone elektrisüsteemist, remonditud enamus ruume. 1993.aasta 17 detsembril valmis renoveeritud saal.

Sihtasutus on leidnud vahendeid pillide ostmiseks ning regulaarseteks õppekäikudeks Rahvusooperisse „ Estonia“ , Läti Rahvusooperisse ja Pärnu Kontserdimajja, samuti õpilaste osavõtuks üleriigilistest muusikaüritustest.

Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME