Sisukord
  Avaleht
       Uued õpilased õppeaastal 2007/ 2008
  Kool
       Algusest tänasesse
       Kooli sümboolika
       Sündmused
  Õppetöö
       Dokumendid
            Klaveri eriala ainekava
            Viiuli eriala ainekava
            Akordioni eriala ainekava
            Kandle eriala ainekava
            Kitarri eriala ainekava
            solfedzo ainekava
            Muusikaloo ainekava
            Karksi- Nuia Muusikakooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, enne põhikooli lõpetamist koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise kord
            Sisseastumise avaldus
            Õpilaste hindamise kord
            Algastme ja lõpueksamite korraldamise kord
            Õppenõukogu põhimäärus
  Õpetajad
  Pildid
  Kontakt
  MEETING of NORDIC YOUNG MUSICIANS 2006 KARKSI-NUIA, ESTONIA
       T-Shirt
       Time-Schedule
       Participans
       Notes
            Vello Ainsalu EESTI POLKA
            Eduard Oja , Erich Loit arr - KANGAKUDUMINE
            V. Ainsalu - KODUKOHT KARKSI
  Õpilased
       Kooli vilistlased
       I - V lend
       VI- X lend
       XI- XV lend
       XVI- XX lend
       XXI- XXV lend
       XXVI- XXXI lend
Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME