’petajad

MEIE ÕPETAJAD  :
VELLO AINSALU  akordioni- ja muusikalooõpetaja, akordioni- ja rahvamuusikaansambli juhendaja;

IVI HARJU solfedźo-, laulu- ja klaveriõpetaja ( saateimprovisatsioon);

MERIKE RÜDIGER akordioniõpetaja

TIIA PARMO klaveriõpetaja,    
tiiaparmo@hot.ee

RINGA VAIKSAAR   viiuliõpetaja , viiuliõpilaste ansambli juhendaja        kiinihansu@hot.ee             

ÜLLE HOLMQVIST klaveriõpetaja     
ullekrause@hot.ee

PILLE BERGMANN kandleõpetaja, eelklassi rühmaõpetaja  pilleb@hot.ee

TIIU KOORT solfedźoõpetaja

OLEV RAAL  klaveriõpetaja

ANTS SOMBRI  puhk- ja löökpilliõpetaja, salongiansambli juhendaja

ANTS LÄÄTS puhkpilli- ja kitarriõpetaja, rock-ansambli juhendaja

OLEG PISSARENKO    kitarriõpetaja

SIIM PETSER   kitarriõpetaja

RUTH KUHI    kandleõpetaja

MARGUS PÕLDSEPP   direktor, rahvamuusika ans. juhendaja  Margus.Poldsepp@karksi.ee

JA ABIPERSONAL: VALVE RÕIGAS,

Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME