Kool
   Algusest tänasesse
   Kooli sümboolika
   Sündmused
Karksi- Nuia Muusikakool on Karksi valla huviharidusasutus
Kool asub valla ( ca 5 000 elanikku) keskuses Karksi- Nuias ( 2 400 elanikku) ning jagab õpilaskonda kohaliku gümnaasiumi ja lasteaiaga.
Õppetöö muusikakoolis on osaliselt tasuline.

Karksi Vallavalitsuse määrusega  nr.12  28.11.2005.a. kinnitatakse muusikakooli õppetasude suurused  alates 01.09.2006.a. alljärgnevalt:

eelkoolis             600 krooni õppeaastas;

põhikoolis        2 000 krooni õppeaastas;

üldkursusel      1 600 krooni õppeaastas

Õppetasu katab keskmiselt kuni 10% õpilaskoha maksumusest. Vallas on noorte huvihariduse omandamiseks kehtestatud tõhus toetuste maksmise kord.
 
Karksi- Nuia Muusikakoolis õpib üle 80 õpilase.
Pedagoogilise personali moodustavad 12 suurema või väiksema koormusega töötavat õpetajat. Abipersonal on 3- liikmeline.
Kooli juhtimises osaleb hoolekogu, mille liikmed on:
Ilme Zagovejeva, Katrin Veevo, Leili Nael, Ene Tae, Saile Sakkov ja Ülle Holmqvist
 
Täna on kooli tunnuslauseks: IGAÜHELE OMA PILL
Selles väljendub  eesmärk aidata igal pillimängu õppijal leida just talle sobivaim pill ning just talle vajalikum ( soovituim) õpetuse intensiivsus , põhjalikkus ja kestus.
Koolil on lõpusõrmus ja oma sümboolikaga T-särk
 
Kool kuulub Eesti Muusikakoolide Liitu
Tihedam koostöö teiste eesti muusikakoolidega - Tõrva, Türi, Viljandi, Lasnamäe, Valga, Põlva, Abja, Kilingi-Nõmme- toimub  ühiste kontsertide, väljasõitude, külaskäikude, koolituste või kasvõi repertuaari vahetamise näol;
Põhjamaade muusikakoolide koostööprojektis on Karksi- Nuia Muusikakooli partneriteks:
                     Leksandi Muusikakool Rootsist,
                     Lillehammeri Kultuurikool Norrast,
          Oulaise Muusikakool Soomest
          Horsholmi Muusikakool Taanist
 
Kooli materiaalse baasi tugevdamiseks ja selle läbi muusikaõpetuse taseme tõstmiseks on asutatud Karksi- Nuia Muusikakooli Sihtasutus, mille omanduses on kinnistu koos koolihoonetega.
Kooli sise- ja välisilme kujundus on teostatud valdavalt Gennadi Strelkovi kavandite järgi, suures osas Olev Vaiksaare kätetööna.
 
Täname toetajaid!

    * Richo Zieminski Saksamaalt on kogunud vahendid koolihoonete väljaostuks ja töötanud pikal ajaperioodil kooli materiaalsete võimaluste parandamise heaks;
    *  Ene Tae on vahendanud välisabi Soomest ja Rootsist;
    * Perekond Uude Tallinnast ning Liisa ja Lembit Soots Leelilt on kinkinud koolile keelpille;
    * Kohalikud ettevõtted: AS „ Micus“, AS „ Epp“, Abja Tarbijate Ühistu on osutanud koolielu korraldamisele mitmesugust materiaalset abi;
    * Hasartmängumaksu nõukogu on toetanudkooli saali renoveerimist ;
    * EV Kultuurimisteerium on andnud lisavahendeidõppekäigu korraldamiseks
    * Eesti Kultuurkapital ja selle Viljandimaa ekspertgrupp on aidanud rahastada inventari ( valdavalt pillide) soetamist, õppekäike ( ooperi- ja balletietendused, kontserdid) ning kooli juubeliaasta kontsertide sarja korraldamist.
Karksi-Nuia Muusikakool Tartu tn. 31, Karksi - Nuia 69103, Viljandi maarkond E-mail: knmk@karksi.ee
Tel: 43 41 085 ; 43 31 485
RAUME